top of page
鬼哥
關於鬼哥

雅俗共賞主義者。睇一部戲,稍動腦筋思考同消化,OK冇問題。之但係無論電影幾咁有意義,內容幾咁深層,總之要朕解拆符號、分析隱喻、又要我睇戲前做功課刨前作之類,Sorry,我就係冇咁嘅耐性。 另外相信品味只有不同,沒有高低。他愛雲尼拿,佢like朱古力。你心目中的垃圾電影,對我嚟講可能係萬世經典。

Blank page: Service
聯絡鬼哥

如有任何建議或合作

歡迎隨時留言

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon
  • download

Success! Message received.

聯絡方法

bottom of page